Ludzie są najważniejsi.

Podobno „każdego pracownika da się zastąpić”. Takie podejście to dokładna odwrotność tego, jak my myślimy o biznesie i współpracy.

Szukamy ludzi, których nie da się zastąpić - nie pracowników, tylko współpracowników i partnerów w rozwoju biznesu. Nasze zespoły są nieduże i zgrane. Blisko ze sobą współpracujemy w ramach płaskiej struktury organizacyjnej.

Taki model pracy wymaga wzajemnego zaufania, zaangażowania i eksperckich, szerokich kompetencji.

Dlatego rekrutacja do nas jest wymagająca, a oczekiwania które stawiamy kandydatom są większe niż w innych, podobnych firmach.

jak się u nas pracuje?

Pracujemy w trzyosobowych teamach. Dbamy o luźną atmosferę i różnorodność zadań. Unikamy wąskiej specjalizacji, bo wierzymy, że dopiero rozumienie całości procesu rodzi zaangażowanie i skuteczność.

Nie znajdziesz u nas stanowisk od obsługi klienta, planowania albo zakupu mediów. Po prostu dzielimy się zadaniami i pomagamy sobie nawzajem.

Każdy team realizuje wszystkie typy kampanii w wiodących sieciach reklamowych. Nie zawężamy się też branżowo - pracując u nas będziesz miał do czynienia z bardzo różnymi klientami.

Dzięki temu każdy członek zespołu z czasem staje się ekspertem od paid, a nie robotem klepiącym w nieskończoność tę samą czynność.

Nasz system premiowy przewiduje dwa rodzaje dodatków - indywidualne premie kwartalne oraz bonusy od wyników dla całego zespołu.

Premia kwartalna uwzględnia zaangażowanie i uzyskane efekty. Unikamy jednak uznaniowości - zawsze jest ona wynikiem oceny określonych na początku kwartału celów, a jej wysokość jest efektem zastosowania algorytmu - a nie arbitralną decyzją przełożonego.

Bonus od wyników to dodatek który wypłacamy wszystkim pracownikom, jeśli wyniki finansowe firmy przekraczają przyjęte cele. Sukces odnosimy tylko jako jedna drużyna, dlatego chcemy się dzielić jego owocami. .

Podstawą naszej pracy jest system do zarządzania projektami ClickUp. Dzięki temu cała komunikacja projektowa prowadzona jest w sposób uporządkowany i zadaniowy, bez łańcuszków mailowych i bezproduktywnych czatów.

W każdy poniedziałek teamy odbywają statusy, podczas których oceniamy wyniki kampanii i planujemy zadania na bieżący tydzień.

Raz w miesiącu cały zespół uczestniczy w Innovation Friday - spotkaniu na którym dyskutujemy pomysły wychodzące poza ramy tego co robimy na co dzień, albo omawiamy zmiany dotychczas realizowanych procedur.

Rozwój jest dla nas najważniejszy.

Dlatego pracując z nami od pierwszych dni masz swojego Mentora, z którym odbywasz comiesięczne rozmowy dotyczące realizacji Rocznego Planu Rozwoju. Te spotkania są także okazją do przedyskutowania trudności z którymi się borykasz albo zasygnalizowania, jeśli potrzebujesz z czymś wsparcia.

Każdego miesiąca odbywasz też rozmowę z przełożonym na temat swoich wyników i postawy. Dzięki temu zawsze masz czytelny feedback i przestrzeń do rozmowy o swoich ambicjach i rezultatach.

Czasami skoczymy na piwko po pracy.